អតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី ៣ ឡៅ សុផា បានសម្រាលកូនស្រីដោយសុវត្ថិភាព

សិល្ប៖ នៅថ្មីៗនេះ មហាជនអ្នកគាំទ្របានបង្ហាញការអបអរសាទរដល់ អតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី ៣ ឡៅ សុផាដែលបានសម្រាលកូនស្រីដោយសុវត្ថិភាពហើយ កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ជាមួយគ្នានោះក៏បានឃើញគណនី Facebook របស់ ឡៅ សុផា បានបង្ហោះរូបភាព និងភ្ជាប់មកជាមួយសារថា « អគុណយាយតាអ៊ុំពូមីងដែលបានជួនពរ និងផ្ដល់កម្លាំងចឹត្តទាំងមកផ្ទាល់
និងឆាតឲ្យកម្លាំងចឹត្ត អូនសុខភាពល្អធម្មតាទេបាន ៣ គីឡូ »៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង