ណា សាឌី រៀបចំធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងដាច់ឆ្នាំឲ្យហើយ ព្រោះនៅថ្ងៃទី ៣១ កញ្ញារវល់នៅលើឆាក

ពិធីការិនី និងជាតារាសម្ដែងកញ្ញា ណា សាឌី បានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងដាច់ឆ្នាំចាស់ និងស្វាគម៍សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឲ្យហើយ ព្រោះថានៅថ្ងៃទី ៣១ នោះ គឺកញ្ញាមានរវល់នៅលើឆាក តែកញ្ញាក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរ ថាកញ្ញារវល់នៅលើឆាកនោះជាកម្មវិធីអ្វី ដោយគ្រាន់តែសរសសររៀបរាប់ថា «Happy new year party2023 ធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងដាច់ឆ្នាំអោយហើយ ព្រោះថ្ងៃទី ៣១ អូននៅលើឆាក » ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង