តារាចម្រៀងប្រុស ស្រី ទាំង ៣ រូបនេះមានថ្ងៃកំណើតដូចៗគ្នាល្អណាស់ !សិល្ប៖
កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ កន្លងទៅ មហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងល្បីទាំង ៣ រូបនេះដែលកើតចំថ្ងៃដូចៗគ្នា និងបានបង្ហោះសារជួនពរខ្លួនឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរៀងៗខ្លួន ព្រមទាំងទទួលបាននូវពាក្យចជូនពរជាច្រើនជាអ្នកគាំទ្រថែមទៀតផង ។

-តារាចម្រៀងស្រី កញ្ញា អ៊ីវ៉ា មានថ្ងៃកំណើតទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៤ បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នកញ្ញាមានអាយុ ២៩ ឆ្នាំហើយ ។

-តារាចម្រៀងប្រុសលោក ឆន សុវណ្ណារាជ មានថ្ងៃកំណើតទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៨៥ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកមានអាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ហើយ ។

– និងទី៣ តារាចម្រៀងស្រី សុខ ស្រីនាង មានថ្ងៃកំណើតទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៨៧ បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នកញ្ញាមានអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង