អ្នកនាង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បង្ហោះសារអរគុណឆ្នាំ ២០២៣ ដែលបានបានផ្តល់មេរៀនជាច្រើន មិនថាទុក្ខ ឬសប្បាយ រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ

អ្នកនាង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បង្ហោះសារអរគុណឆ្នាំ ២០២៣ ដែលបានបានផ្តល់មេរៀនជាច្រើន មិនថាទុក្ខ ឬសប្បាយ ពេញមួយឆ្នាំ និងបានបន្តថា « បានបង្រៀនឲ្យដើរទៅមុន មិនរាថយ ទោះជាមិនសូវរលូន តែក៏មិនបោះបង់ភាពតាំងចិត្ត តស៊ូការប្រឹងប្រែងមិនដែលធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តឡើយ ត្រូវចាំថាពុំមានអ្វីបានមកដោយងាយៗទេ» ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង