តារាចម្រៀងស្រី ២ ដួង នៅក្នុងផលិតកម្ម ហង្សមាស កំពុងត្រៀមចូលរោងការ នៅពេលឆាប់ៗខាងមុននេះ

១.កែវ សុបញ្ញា នឹងចូលរោងការនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ។
២. ប៉ាច គីមមួយ ដែលអ្នកទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លង និងបានថតរូប Pre -Wedding រួចហើយដែរ
គ្រាន់តែមិនទាន់បញ្ជាក់ថ្ងៃចូលរោងការ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង