ស្រស់ស្អាតណាស់ ! កញ្ញា ចន សុទីម៉ា Miss Universe Cambodia 2023

សិល្ប៖ កញ្ញា ចន សុទីម៉ា​ ជាMiss Universe Cambodia 2023 ដែលទទួលបានការគាំទ្រ និងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបើទើបីជានាងមិនទទួលបានការជោគជ័យនៅលើឆាកអត្តជាតិក៏ដោយក្ដី ខណៈបច្ចប្បន្ននាងក៏កំពុងតែមមាញឹកជាមួយការងារសិល្បៈជាច្រើនផងដែរ ។​

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង