ពិព័រណ៍សមិទ្ធផលវប្បធម៌ និងវិចិត្រ​សិល្បៈអបអរសាទរ​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី២៥ នៃការបញ្ចប់​សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា

ទិដ្ឋភាពពិព័រណ៍សមិទ្ធផលវប្បធម៌ និងវិចិត្រ​សិល្បៈអបអរសាទរ​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី២៥ នៃការបញ្ចប់​សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា និង​ការអនុវត្តដោយ​ជោគជ័យ​នៃនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ និង​ខួប៥ឆ្នាំនៃការកសាងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ។
ប្រភព ៖ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប:

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង