មកទៀតហើយៗបងប្អូន! Top 4 របស់គុនខ្មែរនឹងត្រៀមបង្ហាញខ្លួននៅសង្វៀន TV5 នាពេលខាងមុខនេះ…

នៅដើមខែ កុម្ភៈ ខាងមុខនេះ សិស្សច្បងធំបួនរូបនឹងត្រៀមបង្ហាញវត្តមាននៅសង្វៀន TV5 ជាបន្តបន្ទាប់ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីពិធីករប្រចាំនៅសង្វៀនផ្ទាល់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង