អេ លីតសាន់បាននិយាយថាខ្ញុំព្រមស.ន្លប់ដោយសប្បាយចិត្តប្រសិនបើ….

ក្នុងការប្រកួតដ.ណ្តើមខ្សែក្រវាត់នៅចុងសប្តាហ៍នេះ លិញ ភារម្យ (អេ លីតសាន់) បាននិយាយថាថ្ងៃនោះខ្ញុំនិងឈរកណ្តាលសង្វៀនតែម្តងបើឈុត សេរីវ៉ាន់ថង អត់ចូលវា.យខ្ញុំក៏មិនចូលវា.យដូចគ្នា តែប្រសិនបើ វ៉ាន់ថង ចូលបុកវាយទោះខ្ញុំសន្លប់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះផងដែរ។
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង