ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោក Ralf Rangnick និយាយបែបនេះចំពោះ Sancho

លោក Ralf Rangnick ដែលធ្លាប់ជាគ្រូបង្វឹករបស់ Man United បាននិយាយពី Sancho ថា៖

“៦ខែដំបូងដែលធ្វើការជាមួយគាត់ដំបូង គឺមិនមានបញ្ហាវិន័យណាមួយកើតឡើងនោះឡើយ, ផ្ទុយទៅវិញគាត់គឺជាមនុស្ស ស្ងប់ស្ងាត់”។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង