កីឡាករក្មេងបំផុត ៥រូបបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពាន EURO

ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្នុងពានរង្វាន់ EURO ជាពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ៤ឆ្នាំម្តង តម្រូវអោយក្រុមជម្រើសជាតិទាំងអស់ប្រកួតប្រជែងគ្នា ជម្រុះយកតែ ២៤ក្រុមចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះដើម្បីឡើងទៅជុំផ្តាច់ព្រ័ត្រ ។

ខាងក្រោមនេះជាកីឡាករវ័យក្មេងចំនួន ៥រូបដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពានរង្វាន់នេះ

១ ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិ Poland Kacper Kozlowski ជាកីឡាករវ័យក្មេងជាងគេបំផុត បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងពានរង្វាន់ EURO ក្នុងវ័យ ១៧ឆ្នាំនិង ២៤៦ថ្ងៃ បានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ ២០២០ ។

២ ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិ English Jude Bellingham ជាកីឡាករវ័យក្មេងជាងគេបំផុតទី២ បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងពានរង្វាន់ EURO ក្នុងវ័យ ១៧ឆ្នាំនិង ៣៤៩ថ្ងៃ បានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ ២០២០ ។

៣ ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិ Netherlands jetro Willems ជាកីឡាករវ័យក្មេងជាងគេបំផុតទី៣ បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងពានរង្វាន់ EURO ក្នុងវ័យ ១៨ឆ្នាំនិង ៧១ថ្ងៃ បានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ ២០១២ ។

៤ ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិ Belgium Enzo Scifo ជាកីឡាករវ័យក្មេងជាងគេបំផុតទី៤ បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងពានរង្វាន់ EURO ក្នុងវ័យ ១៨ឆ្នាំនិង ១១៥ថ្ងៃ បានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ ១៩៨៤ ។

៥ ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិ Germanny Jamal Musiala ជាកីឡាករវ័យក្មេងជាងគេបំផុតទី៥ បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងពានរង្វាន់ EURO ក្នុងវ័យ ១៨ឆ្នាំនិង ១១៥ថ្ងៃ បានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ ២០២១ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង