បន្ទាប់ពីយកឈ្នះ Fulham​ ដោយគ្រាប់បាល់សរុបទាំងពីរជើង ពេលនេះពួកយើងនឹងត្រូវជួប Chelsea សារជាថ្មីក្នុងពានរង្វាន់ EFL Cup

បន្ទាប់ពីយកឈ្នះ Fulham​ ដោយគ្រាប់បាល់សរុបទាំងពីរជើង ពេលនេះពួកយើងនឹងត្រូវជួប Chelsea សារជាថ្មីក្នុងពានរង្វាន់ EFL Cup៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង