ក្រុមគ្រូ​បង្វឹក​របស់ Man United កំពុងបារម្ភ​ពី​របៀប​រស់​នៅ​របស់ Rashford ដែលអាចមាន​ឥទ្ធិពល​អវិជ្ជមានមកកាន់រូបគាត់

ក្រុមគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Manchester United មានការព្រួយបារម្ភថារបៀបរស់នៅរបស់ Marcus Rashford កំពុងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើទម្រង់លេងរបស់គាត់, នេះបើយោងតាម talkSPORT ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង