របៀបដែលជនជាតិជប៉ុនបង្រៀនកូនៗរបស់ពួកគេ

ជនជាតិជប៉ុន គឺជាពូជសាសន៍មួយ ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថា ជាតិសាសន៍ដែលមានគុណធម៍ខ្ពស់ ស្មោះត្រង ពូកែ និងក្លាហាន ហើយខាងក្រោមនេះជា ១១​ ចំណុចដែលពួកគេប្រាប់ទៅកាន់កូន​ៗរបស់ពួកគេ៖

១. ជនជាតិជប៉ុនតែងតែគិតថា ការរៀនពូកែ ឆ្លាតវៃ មិនស្មើនឹងឥរិយាបទល្អ ស្មោះត្រង់និងមានមនុស្សធម៌។
២. បរិស្ថានរស់នៅនិងការសិក្សាគឺសំខាន់ណាស់ – ដើម្បីកូនជនជាតិជប៉ុនតែងតែព្យាយាមផ្លាស់ទៅកន្លែងដែលល្អប្រសើរជាង។
៣. ពួកគេស្រឡាញ់កូន ប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនតាមចិត្តកូន។ កុំឱ្យកូនអត់ចង់ញ៉ាំគឺអត់ញ៉ាំ ចង់ស្រែកគឺស្រែកតាមចិត្ត។ ការញ៉ាំមិនមែនជារឿងលេងសើចទេ។ ត្រូវអង្គុយលើកៅអីញ៉ាំ មុនញ៉ាំត្រូវលាងដៃ។ មិនលូកញុំាផ្ដេសផ្ដាស ញ៉ាំត្រូវទៀតទាត់ពេលរាល់ថ្ងៃ។
៤. បង្រៀនកូនឱ្យចេះគោរព រាបសានិងវៃឆ្លាត។ ត្រូវឱ្យកុមារសំរេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនូវ “បញ្ហា” របស់ខ្លួន។
៥. បង្រៀនកូនឱ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ វិធីគឺឪពុកម្តាយមិននិយាយកុហក នៅក្នុងការរស់និងនៅក្នុងគ្រួសារ។
៦. ពេលកុមារបាន ៥ឆ្នាំ គួរបង្រៀនរបៀបចាយប្រាក់។ ឱ្យលុយរាល់សប្តាហ៍តែមានកំណត់ជានិច្ច។
៧. ត្រូវបង្រៀនកូនឱ្យចេះក្លាហាន ទទួលតួនាទីរបស់ខ្លួន បង្រៀនក្មេងឱ្យចេះរង់ចាំ បង្រៀនអំពីអត្ថន័យនៃមនុស្សធម៌។ ត្រូវតែបង្រៀនកុមារពីជីវិត ចេះឱ្យគេ និងចេះទទួលជំនួយពីគេ។ ហើយអ្នកដែលមានក្ដីសុខ តែងទទួលយកតិច ឱ្យទៅច្រើន។ ត្រូវបង្រៀនកូនឱ្យនិយាយស្ដីមានសុជីវធម៌។
៨. ត្រូវបង្រៀនឱ្យកុមារយល់ថា ការបរាជ័យគឺជារឿងធម្មតា។ ដួលគឺត្រូវក្រោកឈរ មិនចាំឱ្យអ្នកដទៃអាណិតអាសូរ។
៩. កុមារតែងងាយនឹងឈឺ កុំបារម្ភអំពីរឿងនេះ មិនបាច់ព្រួយបារម្ភទាំងរឿង កូនហាលក្ដៅរាល់ថ្ងៃ ទុកឱ្យកុមារលេងតាមចិត្ត ជិតស្និតនឹងធម្មជាតិ។ មានដូច្នេះទើបកុមាររឹងមាំ ធន់ពេលកុមារធំឡើង។
១០. រៀនសូត្រមិនចាំបាច់ កាន់សៀវភៅ”កខគ” ទេ។ រៀនគឺលេង
ផ្តល់ឱកាសដល់កុមារ ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង រួចស្វែងយល់ពីពិភពលោកនៅជុំវិញ។ នោះពិតជាការចាំបាច់ណាស់។
១១. សម្រាប់អ្នកដែលជាឪពុកម្តាយ ត្រូវធានារាល់ថ្ងៃ ត្រូវលេងជាមួយកូន ទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយ។ លេងល្បែងជាមួយគាត់ គោលបំណងនៃល្បែងទាំងនេះ គឺធ្វើឱ្យក្មេងសើចសប្បាយ សំណើចពិតជាសំខាន់ណាស់ គឺជួយឱ្យក្មេងឈរនឹងនៅក្នុងសង្គម …

ប្រភព៖ JAGODO

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង