ស្ថាប័ន CDC ផ្សាយថា តម្លៃថ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឱ្យមនុស្សរាប់លាននាក់សម្រេចចិត្តមិនលេបតាមវេជ្ជបញ្ជា

ចំណេះដឹងសុខភាព៖ យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហៅកាត់ថា CDC បានឱ្យដឹងថា មនុស្សពេញវ័យរាប់លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រើថ្នាំរបស់ពួកគេតាមវេជ្ជបញ្ជាទេ ដោយសារតែថ្លៃដើម និងមនុស្សពេញវ័យភាគច្រើនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៦៤ ឆ្នាំ បានលេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាយ៉ាងហោចណាស់មួយភាគរយនៅឆ្នាំ ២០២១ ប៉ុន្តែច្រើនជាង 8% នៃពួកគេ ប្រហែល ៩.២ លាននាក់បាននិយាយថា ពួកគេបានព្យាយាមសន្សំប្រាក់ដោយការរំលងកម្រិតថ្នាំ ដោយលេបតិចជាងវេជ្ជបញ្ជា ឬពន្យារពេលការបំពេញតាមវេជ្ជបញ្ជា។

ទោះបីជាតម្លៃថ្នាំជាមធ្យមមិនកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ 2021 ក៏ដោយ ក៏ចំនួនវេជ្ជបញ្ជាបានធ្វើ ហើយដែលបង្កើនការចំណាយ និងមនុស្សពេញវ័យជាងមួយភាគបី បានលេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាយ៉ាងតិចបីភាគរយនៅឆ្នាំ 2021 ។ នេះបើយោងតាម CDC ហើយទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនវិភាគសុខភាព IQVIA ក៏បានបង្ហាញថា តម្លៃថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាសរុបបានកើនឡើងជិត 5% ពីឆ្នាំ 2020 ដល់ឆ្នាំ 2021 មានចំនួន ៦៣ ពាន់លានដុល្លារផងដែរ។

ការពន្យារពេល ឬការកែសម្រួលថ្នាំអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងបង្កើនសក្តានុពលសម្រាប់ការចំណាយកាន់តែខ្ពស់ ប្រសិនបើការព្យាបាលបន្ថែមចាំបាច់ ហើយការស្រាវជ្រាវមុននេះ បានរកឃើញថា ប្រហែល ១ ក្នុងចំណោម ៦ នាក់ ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម កំពុងកំណត់អាំងស៊ុយលីនរបស់ពួកគេថែមទៀត។

វេជ្ជបណ្ឌិត Adam Gaffney អ្នកជំនាញផ្នែកសួត និងជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Harvard និង Cambridge Health Alliance និងជាអ្នកដឹកនាំអ្នកនិពន្ធនៃរឿងនោះបាននិយាយថា “អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ថាមនុស្ស ១.៣ លាននាក់បានបែងចែកអាំងស៊ុយលីននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាប្រទេសអ្នកមានបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក” ហើយការផ្តល់អាំងស៊ុយលីនអាចផ្តល់ផលវិបាកដល់អាយុជីវិតទៀតផង។

គួររឭកថា ទិន្នន័យ CDC ថ្មីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាដ៏ធំ នៃតម្លៃថ្នាំដែលបណ្តាលឱ្យមនុស្សមិនលេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា ដោយជិតមួយភាគបួន (23%) នៃមនុស្សពេញវ័យ ដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមិនបានលេបថ្នាំរបស់ពួកគេតាមវេជ្ជបញ្ជា ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ បើធៀបនឹងមនុស្សតិចជាង 7% ដែលមានការធានារ៉ាប់រងឯកជន ចំពោះអ្នកពិការក៏មានប្រមាណបីដងច្រើនជាងអ្នកដែលគ្មានពិការភាពក្នុងការផ្តល់អាហារដល់ពួកគេ ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពសមរម្យ ឬខ្សោយបើធៀបនឹងអ្នកដែលមានសុខភាពល្អ និងយោងតាមទិន្នន័យរបស់ CDC បានបន្ថែមថា ស្ត្រីក៏ទំនងជាមានច្រើនជាងបុរសដែរ៕

អត្ថបទបកប្រែដោយ៖ កញ្ញា មាស សំនៀង

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង