អីយ៉ាស់! រឿងល្អពីរនឹងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះសម្រាប់កីឡាករដេញបាល់លឿនរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជា ផុល រតនៈ

១.កីឡាករបាល់ទះ ខ្លាំងដេញបាល់លឿនរបស់កម្ពជា ផុល រតនៈ ជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងជ័យ

២.ផុល រតនៈ នឹងជិតទៅចូលរួមជាមួយមិត្តរួមក្រុម វឿន វាសនា នៅ ​តៃវ៉ាន់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង