មេឃត្រជាក់ៗចឹង ទាល់តែបានកាហ្វេមួយកែវចឹងបានកក់ក្តៅ

ឈ្នះ Arsenal កាលពីយប់មិញ Liverpool មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង