ពាក្យ ចាស់ពោលថា ឆ្អឹង អណ្ដែត

លើកនេះយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ សង្ឃឹម ថា ព្រំ សំណាង មិនរបូតឱកាសមាស ដូចកាល ស៊ីហ្គេម នៅវៀតណាម ទៅចុះ ។

កន្លងមកនេះ ព្រំ សំណាង ក៏ធ្លាប់និយាយទាំងអស់សំណើច ដោយខ្មាស់មិនហ៊ានមើលការប្រកួតរបស់ខ្លួនឯង កាលនៅវៀតណាម ឡើយ ។

លើកនេះវិញ ជាម្ចាស់ផ្ទះ! ទើបបានឡាន១គ្រឿងថ្មីៗ ស្រាប់ឱកាសមាសមកដល់ទៀតហើយ បើ ព្រំ សំណាង ជោគជ័យ យកមេដាយមាស ស៊ីហ្គេម ជូនជាតិ លើកនេះ បានផ្ទះមួយល្វែងតែម្ដង ពី Boostrong ។

ជូនពរ ជោគជ័យ 🥊🙏

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង