អេដមីន គីមសង់ និយាយថា បើយកកីឡាករម្នាក់នេះមកខ្មែរ គឺប្រាកដជាកក្រើកជាងការនាំយក សែនឆៃ និង​ តេងណឹង ទៅទៀត

អេដមីន គីមសង់ បាននិយាយថា៖ បើយកកីឡាករម្នាក់នេះមកខ្មែរ គឺប្រាកដជាកក្រើកជាងការយក សែនឆៃ និង​ តេងណឹង ទៅទៀត នោះគឺ ប៉.ត.ថ ព្រោះកីឡាករថៃម្នាក់នេះ ជាកីឡាករដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងមានប្រជាជនថៃចូលចិត្តនិងតាមដានគាត់ច្រើន៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង