អ្នកចាំទីរបស់ក្រុម New Life FC កីឡាករ បូរ សំអូនគឺជាកីឡាករតែម្នាក់គត់ដែលអាចរក្សាសំណាញ់ទីមិនឲ្យគេស៊ុតបានសូម្បីតែមួយគ្រាប់

អ្នកចាំទីរបស់ក្រុម New Life FC គឺជាកីឡាករតែម្នាក់គត់ដែលអាចរក្សាសំណាញ់ទីមិនឲ្យគេស៊ុតបានសូម្បីតែមួយគ្រាប់ ក្នុងនោះក្រុម New Life FC បានយកឈ្នះក្រុម Peanut Academy ដោយលទ្ធផល ១១-០ នៃពានរង្វាន់ Rithy Jesda Cup U25។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង