កីឡដ្ឋានទាំង ១០ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួត EURO 2024

ការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA EURO ឆ្នាំ២០២៤ នឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយ ដែលមានរយៈពេល១ខែពេញ ពោលគឺចាប់ផ្តើមពី​ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ដល់​ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្ដដា ​ដែល​ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​ជាម្ចាស់ផ្ទះ ក្នុងការរៀបចំកីឡដ្ឋានសម្រាប់ការប្រកួតខាងលើ ខាងក្រោមនេះជាកីឡដ្ឋានទាំង១០ សម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ EURO ឆ្នាំនេះ ។

១ កីឡដ្ឋាន Olympiastadion ស្ថិតនៅទីក្រុង Berlin បានសាង​សង់​នៅ​ឆ្នាំ១៩៣៤ និង​បើកដំណើរការ​​នៅ​ឆ្នាំ១៩៣៦។ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្រ​បាន​ចំនួន ៧១,០០០នាក់ ។

២ កីឡដ្ឋាន Allianz Arena ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Munich របស់​ក្លិប​បាល់ទាត់​ Bayern Munich បានសាងសង់នៅឆ្នាំ២០០៣ និងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០៥។ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របានចំនួន ៧៥,០២៤នាក់ ។

៣ កីឡដ្ឋាន Signal Park ជាទឹកដីរបស់ក្លិប​ Dortmund បានសាងសង់នៅឆ្នាំ​១៩៧១ និងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ១៩៧៤។ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របានចំនួន ៨១,៣៦៥នាក់ ។

៤ កីឡដ្ឋាន Stuttgart Arena ជា​​ទឹក​ដី​របស់ក្លិប​ VfB Stuttgart បាន​​​​សាងសង់​នៅ​ឆ្នាំ១៩២៩ និងបើកដំណើរការ​នៅ​ឆ្នាំ១៩៣៣ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្រ​បាន​ចំនួន ៦០,០៥៨នាក់ ។

៥ កីឡដ្ឋាន Cologne របស់​ក្លិប​​ FC Köln បាន​​​​សាងសង់​នៅ​ឆ្នាំ១៩២១ និងបើកដំណើរការ​នៅ​ឆ្នាំ១៩២៣ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្រ​បាន​ចំនួន ៥០,០០០នាក់ ។


៦ កីឡដ្ឋាន Arena AufSchalke ជាទឹកដី​របស់ក្លិប​បាល់ទាត់​ Schalke 04 បានសាងសង់នៅឆ្នាំ១៩៩៨ និងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០១ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របានចំនួន ៦២,២៧១នាក់ ។


៧ កីឡដ្ឋាន Frankfurt Arena របស់​ក្លិប​ Eintracht Frankfurt បានសាងសង់នៅឆ្នាំ១៩២១ និងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ១៩២៥ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របានចំនួន ៥៨,០០០នាក់ ។

៨ កីឡដ្ឋាន Volksparkstadion Hamburg ជា​ទឹក​ដី​​របស់​ក្លិប Hamburger SV បានសាងសង់នៅឆ្នាំ១៩៥១ និងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ១៩៥៣ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របានចំនួន ៥៧,០០០នាក់ ។

៩ កីឡដ្ឋាន Düsseldorf Arena របស់ក្លិប​ Fortuna Düsseldorf បានសាងសង់នៅឆ្នាំ២០០២ និងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០៤ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របានចំនួន ៥៤,៦០០នាក់ ។

១០ កីឡដ្ឋាន Leipzig របស់ក្លិប​ RB Leipzig បានសាងសង់នៅឆ្នាំ២០០០ និងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០៤ អាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របានចំនួន ៤១,១២២នាក់ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង