មកទៀតហើយ! Dave ដូចលើកតំកើនតែខ្លួនឯង មិនចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងសោះ…!

Dave leduc បាននិយាយថា៖ “កណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំវាយចំគោលដៅដូចជាអ្នកបាញ់ស៊ីបអ៊ីចឹង ប្រសិន​បើ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ​ខ្ញុំ​សម្រេច​ចិត្ត​វិល​មក​ជួប​ សំណាង ​នៅ​លើ​សង្វៀន​ម្ដង​ទៀត ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ផ្តល់​ឱកាសឲ្យទៀតទេ ខ្ញុំ​មិន​បាច់​វាយ ដោយប្រើក្បាលដើម្បីយកឈ្នះ​ទេ ខ្ញុំជាស្តេចប្រដាល់អាស៊ីខាងត្បូង”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង