អេមណាស់! ថោន បន្ថែមមួយសង្វៀនទៀតហើយបងប្អូន…!

កក្រើកលើកពីកក្រើកទៅទៀត នៅក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរ Kun Khmer Mattrid Grand Fight ដែលប្រកួតនៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ចាប់ពីម៉ោង ១១ព្រឹកតទៅ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង