ក្លិបបាល់ទាត់របស់កម្ពុជា និងក្លិបបាល់ទាត់របស់ឡាវ គឺព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ជាមួយ Young Elephants FC បានប្រកាសពីភាពជាដៃគូសហការក្លិបអន្តជាតិជាមួយគ្នា

កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្លិបបាល់ទាត់ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង(កម្ពុជា) និង Young Elephants FC(ឡាវ) បានប្រកាសពីការសហការគ្នាជាដៃគូសហការអន្តជាតិជាមួយគ្នា ចំពោះការសហការនេះមានគោលបំណងជាច្រើនដូចជា៖ ការដោះដូរកីឡាករ, ការចែករំលែកព័ត៌មាន, កិច្ចសហការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្តាញសង្គម, ការប្រកួតមិត្តភាព/ជំរុំហ្វឹកហាត់ និង ទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង