ឃាន់ សុបិន ថា ខ្សែប្រយុទ្ធ Louis អាចមានផលលំបាកសម្រាប់ក្រុមនៅល្ងាចនេះ

ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតរវាងក្រុមបាល់ទាត់ អាយអេសអាយ ដង្កៅសែនជ័យ និង គីរិវង់សុខសែនជ័យ ខ្សែប្រយុទ្ធ ឃាន់ សុបិន បានលើកឡើងថា ខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Louis Willy Ndongo របស់អាយអេសអាយ អាចនឹងមានផលលំបាកសម្រាប់ការប្រកួតល្ងាចនេះ៕

ឃាន់ សុបិន បាននិយាយថា៖”ខ្សែប្រយុទ្ធ Louis Willy Ndongo អាចបង្កផលលំបាកសម្រាប់ដោយសារតែរូបគេបញ្ចប់ទីល្អ ថែមទាំងល្បឿនក៏ល្អ”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង