ការប្រកួតពានរង្វាន់ សម្តេច ហ៊ុន សែន លើកទី១៧ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤ ក្លិបឬក្រុមអាចចុះឈ្មោះកីឡាករបរទេសបានត្រឹម ៦រូបប៉ុណ្ណោះ

ការប្រកួតពានរង្វាន់ សម្តេច ហ៊ុន សែន(Hun Sen Cup)លើកទី១៧ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤ តម្រូវឲ្យក្លិបចុះបញ្ជីកីឡាករបរទេស៦រូប និងអាចចូលលេងលើទីលានបានតែ ៤រូបប៉ុណ្ណោះដោយអាចឲ្យកីឡាករកូតាអាស៊ីយ៉ាងតិច១រូប និងកីឡាករបរទេស៣រូប។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង