ពង្រឹងតម្លៃខ្លួន គួរតែកាត់បន្ថយការប្រកួត

លោកគ្រូ ពេជ្រ សុផាន់ បាននិយាយថា៖ “ចាប់ពីពេលនេះទៅលោកគ្រូនឹងព្យាយាមពង្រឹងតម្លៃខ្លួនរបស់ ពេជ្រ សម្បត្តិ ឲ្យនៅថេរឬឲ្យបានខ្ពស់ ព្រោះដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងប្រកួតញឹក និងដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរាងកាយរបស់គេ”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង