ខ្សែបម្រើដ៏សំខាន់ Denilson បង្ហាញខ្លួនឲ្យភ្នំពេញក្រោនសារជាថ្មីក្នុងជំនួបប៉ះជាមួយព្រៃវែង បន្ទាប់ពីរបួស

ខ្សែបម្រើ Denilson បានបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីក្នុងជំនួបព្រៃវែងប៉ះជាមួយភ្នំពេញក្រោន នៅសប្ដាហ៍ទី១៧នេះ នៃលីគកំពូលកម្ពុជា Cambodian Premier League ជាការពិតណាស់ Denilson បានរបួសជង្គង់កាលពីប្រកួតលីគប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុន។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង