ទីបំផុត! Alex បានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរជាផ្លូវការណ៍ហើយ…!

ក្រោយពីប្រលូកចូលគុនខ្មែរ អស់ជាច្រើនខែ និងចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបន្ត Visa ហ្វឹកហាត់គុនខ្មែរ ពេលនេះ Alex បានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរជាផ្លូវការណ៍នាព្រឹកមិញនេះហើយ ខណៈដែលលោកគ្រូ Ricky បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយទទួលបានដំណឹងដ៏ល្អមួយនេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង