ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកនៅកំបូល ចាំមើលតើកីឡាករចិន អាចធ្វើបានដូចគាត់និយាយដែរឬទេ?

កីឡករចិន ឆៅ ចូវ បាននិយាយថា៖ គាត់ដឹងថា ធឿន ធារ៉ា ល្អកែង ដូច្នេះស្អែកគាត់ចង់ផ្តួល ធារ៉ា ដោយសារកែង តែម្តង ព្រោះខ្លួនក៏ចេះកែងដែរ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង