ស៊ិន កក្កដា ថា ព្រៃវែងគឺជាក្រុមមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ មុនប៉ះគ្នានៅចុងសប្ដាហ៍នេះ

ខ្សែប្រយុទ្ធ ស៊ិន កក្កដា របស់វិសាខា បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍មុននឹងត្រូវទទួលក្រុមភ្ញៀវព្រៃវែងអេហ្វស៊ីនៅចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថិតនៅកីឡដ្ឋានព្រីនស៍

ស៊ិន កក្កដា៖”ព្រៃវែងតែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ មិនថាក្រុមធំឬក្រុមធំ ព្រោះពួកគេតែងតែស៊ុតបញ្ចូលទីបានគ្រប់ការប្រកួត ចំពោះការប្រកួតកន្លងមករបស់ពួកយើងមិនទាន់បានស៊ីសង្វាក់គ្នាបានល្អ ព្រោះដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូថ្មី ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាបន្តិច”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង