តើអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តដណ្តើមខ្សែក្រវាត់ពី កីឡាករថៃ ម្នាក់នេះ..?

បងប្រុស ម៉ុល នី បាននិយាយថា៖ ចំពោះកីឡាករថៃ ដាបម៉ន ដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ គ្រុឌ មួយរូបដែរនោះ កម្មវិធីក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខភាពកីឡាករកម្ពុជាយើង ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការដណ្តើមផងដែរ តែរហូតមកទល់ពេលនេះគឺនៅរកមិនទាន់ឃើញនៅឡើយនោះទេ?៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង