ប្រកួតញឹកពេក! ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ពិភពលោក KKIF បីរូប តាំងពីបានខ្សែក្រវាត់មក ចាញ់រាងធ្ងន់ៗណាស់…

ប្រកួតញឹកពេក! ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ពិភពលោក KKIF បីរូប តាំងពីបានខ្សែក្រវាត់មក ចាញ់រាងធ្ងន់ៗណាស់!

១.ចាន់ ប៊ុនហឿន ចាញ់សន្លប់របស់កីឡាកររុស្សុី អាចសម្រាកព្យាបាលមួយរយៈ
២.អេ យ៉ានុត បានចាញ់ពិន្ទុកីឡាការនីចិន
៣.សុខ ធី បានចាញ់ពិន្ទុ កីឡាករថៃ យប់មិញឮថា ចូលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់៕
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង