ពេជ្រ សម្បត្តិ នឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិ លើកដំបូងរបស់ខ្លួន…

ក្របីព្រៃ ពេជ្រ សម្បត្តិ នឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិ លើកដំបូងរបស់ខ្លួន បើ សម្បត្តិ  បានមេដាយមាស អាចនឹងមានឱកាសជាប់ជម្រើសជាតិ ហើយបើរកបានមេដាយជូនជាតិក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗផ្សេងៗ អាចនឹងទទួលបានក្របខណ្ឌ ថែមទៀតផង។ ការប្រកួតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០២៤៕
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង