បឹងកេតហាក់មានទំនុងចិត្តខ្លាំងក្នុងការប៉ះជាមួយភ្នំពេញក្រោន សូម្បីតែអ្នកស្រី ពុធ ធីតាក៏ជឿជាក់និងទុកចិត្តកូនក្រុមថាអាចនឹងទទួលបានជ័យជម្នះសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ

ប្រធានក្លិបបាល់ទាត់បឹងកេត អ្នកស្រី ពុធ ធីតា មានទំនុងចិត្តខ្លាំងលើកូនក្រុមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតសប្តាហ៍នេះ ថានឹងទទួលបានជ័យជម្នះ ដោយអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារថា៖”ជើងទី១ ចាញ់គេ២-១ ជើងទី២ ៥-៥ ស្មើ មិនដែលជើងទី៣មិនឈ្នះ ជឿជាក់ថាអ្នកអាចធ្វើវាបានក្រុមសំណព្វរបស់ខ្ញុំ”។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង