ក្រុមបាល់ទាត់ DIG FC បានបំបាក់ក្រុម Yungchester FC ក្នុងលទ្ធផល ៤ទល់នឹង១៥

ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្នុងសាលនៃពានរង្វាន់ Rithy Jesda Cup U25 រវាងក្រុមបាល់ទាត់ DIG FC និង Yungchestesr FC សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី៣ ក្នុងនោះអំឡុងពេលប្រកួតតទល់គ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញ ដើមវគ្គទីមិនដល់មួយនាទីផងក្រុមបាល់ទាត់ DIG FC បាននាំមុន១គ្រាប់ លុះបញ្ចប់ការប្រកួតនៅវគ្គទី២ DIG FC បានបំបាក់ក្នុងYungchester FC ក្នុងលទ្ធផល ៤ទល់នឹង១៥៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង