វិស័យបាល់ទាត់ក្នុងសាលកំពុងតែរីកលូតលាស់ជាលំដាប់

បាល់ទាត់ក្នុងសាល៖ បាល់ទាត់ក្នុងសាលដែលគេហៅថា Futsal ហាក់មានសន្ទុះនូវសកម្មភាពការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាពិសេសមួយរយៈឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

ការបង្កើតអោយមានការប្រកួតតាមតារាងបាល់លក្ខណៈបែបក្នុងសាលចាប់ផ្តើមកកើតឡើងជាលំដាប់តួយ៉ាងដូចជាតារាង បាល់ទាត់ Makor Arena (ពានមករលីគ ពានមករ U23) The Blue Sport Arena (Tiger Futsal Cup) Holy Sport Arena ( Holy Sport Futsal Cup ) ជាពិសេសការដែលបង្កើតពានរង្វាន់អាយុក្រោម២៣ឆ្នាំ ដែលអាចអនុញ្ញាតអោយមានការចូលរួមកីឡាករវ័យក្មេងៗធ្វើអោយវិស័យមួយនេះដុះពន្លកកីឡាករមកបន្ថែមទៀតគួរអោយកត់សម្គាល់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង